i-silica evela emthini wensimu

UGenesise — I-ONLINE LIBRARY YeBhayibheli

Lena iwebusayithi egunyaziwe yoFakazi BakaJehova. Iyithuluzi lokucwaninga lezincwadi ezenziwa oFakazi BakaJehova ngezilimi eziningi.

Thola Intengo

EyokuQala KaSamuweli — I-ONLINE LIBRARY …

5 Kodwa bheka uSawule wayeza eqhuba umhlambi evela edlelweni, uSawule wathi: “Kwenzenjani kubantu, baze bakhale?” Base bemlandisa amazwi amadoda6 Umoya ...

Thola Intengo

Zulu Bible - New Testament

evela endle, uyise ka-Aleksandru noRufu, ukuba athwale isiphambano sakhe. 22 Ayesemyisa endaweni yaseGolgotha okungukuthi ngokuhunyushwa iNdawo Yekhanda ...

Thola Intengo

Xulu Bible OT - Scribd

Xulu Bible OT. Uploaded ... ninginxusele ku-Efroni indodana kaSowari 9 ukuba angiphe umhume waseMakaphela anawo emkhawulweni wensimu ... kwafika u-Esawu evela ...

Thola Intengo

Umlando wamanazaretha | bafowethu - Part …

Kwathi lapho sebeqeda ukumba kwafika umfana egijima evela ekweluseni, ... Lelo zwi kwakungelomnikazi wensimu. ... Ukhuluma nje umLungu uShembe ukhona lapha emthini ...

Thola Intengo

uzspace.uzulu.ac

UKUKHULA KOMFANA ESIZWENI SAMAZULU Ngu - MAGWEGWE ZEBLON MTHEMBU UKUKHULA KOMFANA ESIZWENI SAMAZULU Ngu - MAGWEGWE ZEBLON MTHEMBU LWETHULWA UKUFEZA IZIDINGO ZEQHUZU ...

Thola Intengo

Genesise – 2fish

Futhi ngisho emthini wokuphila wawuphakathi ... "Wenzeni? Izwi legazi lomfowenu liyakhala kimi evela ezweni ... okuyinto anakho ekupheleni kude wensimu yakhe.

Thola Intengo