ukulungele ukuhlanganisa umbiko weprojekthi yezitshalo zokukhonkolo

Ukusiza Intsha Ukuba Ibhekane Nenselele — I-ONLINE LIBRARY ...

Ukusiza Intsha Ukuba Ibhekane Nenselele. IZWE, izitayela nezimfashini zalo bekulokhu kushintsha njalo. Ushintsho luphawuleka ngisho nakakhulu manje ngenxa yobuchwepheshe banamuhla. Obekusemfashinini izolo kuyaphuma namuhla, futhi okuthandwayo namuhla kuyobe sekuyisidala kusasa. Lolu shintsho olusheshayo lunethonya eliphawulekayo entsheni.

Thola Intengo

Ukuthembeka Kuyamjabulisa UNkulunkulu — ISIPHALA ...

1, 2. UJefitha lendodakazi yakhe bahlangana labuphi ubunzima? ISILINDE yalinda indodakazi kaJefitha. Ithi mehlo suka ibone nango uyise ethutsha evela empini.

Thola Intengo

Ukuhlukunyezwa Ngokobulili?—Ingxenye 1: Izinyathelo ...

Nakuba izincazelo ezingokomthetho zingafani kuye ngezindawo, “ukuhlukunyezwa ngokobulili” kungabhekisela ekuthintweni izitho zangasese ube ungafuni, ngezinye izikhathi kusetshenziswa ukuphoqwa ngenkani.

Thola Intengo

Ukuthembeka Kuyamjabulisa UNkulunkulu | Isifundo

1, 2. UJefitha lendodakazi yakhe bahlangana labuphi ubunzima? ISILINDE yalinda indodakazi kaJefitha. Ithi mehlo suka ibone nango uyise ethutsha evela empini.

Thola Intengo

Yini ukunamathela ngokuthatha imithi Uma ungazizwa ...

Uma ungazizwa ukulungele, xoxa ngezizathu zalokhu nomsebenzi wezempilo ongakunikeza ulwazi oluqondile kanye nokukusiza ukubhekana nalezi zinto

Thola Intengo

UZuma ufuna ukuthatha isikhathi ngaphambi kwenkantolo ...

OBENGUMENGAMELI wezwe uMnuz Jacob Zuma ufuna ukuthatha isikhathi eside ngaphambi kokuthi aye nkantolo njengoba ummeli wakhe efuna ukuyobuza ukuthi …

Thola Intengo

Izindlela Zokuzelapha Ekhaya | The Ulwazi Programme

Ukuzelapha ekhaya ngendlela yesintu: Ithumba Uma unethumba ufuna lisheshe livuthwe khona uzolikhama, uhlanganisa ushukela nensipho enemisebe yelanga, bese unamathisela kuleyondawo oyisola ukuthi inethumba, ulale ukufakile wakuvala ngendwangu, liyavuthwa ithuma kuvele nomlomo bese kubalula ukuthi likhameke nezinhlungu zingabi khona kakhulu.

Thola Intengo

UZulu udweba umugqa uthi sekwanele ukuhlaselwa kweSihlalo ...

Ubukhosi News is a quality, freely distributed newspaper reporting on and for South African communities.

Thola Intengo