wasebenzisa ama-coal crusher ukuze aqashe

Employment Tax Incentive isiZulu

Izigidi zolusha lwaseNingizimu Afrika lushiywe ngaphandle kwezomnotho, ngalokho-ke luzithola lubhekene nengwadla yokuswela imisebenzi, ukuphelelwa lugqozi kanye ...

Thola Intengo

I-DA ifuna uNdunankulu waseGauteng …

Le nhlangani ithi uhulumeni walesi sifundazwe kumele aqashe umuntu odumile ukuxazulula eyeziguli ezishonile.

Thola Intengo

Uthwale kanzima elande imishanguzo | …

LUNGI LANGA . USADIDEKILE owesilisa oxoshwe emtholampilo iMadiba e-Estcourt eyolandela umkakhe imishanguzo yokuthithibalisa igciwane lengculazi ama-antiretrovirals ...

Thola Intengo

Home - j5.moe.hm

Coal of Africa LimitedCoAL) ... Athenge noma aqashe ukukhangisa uhlu ukuzigaxa ... wasebenzisa lo mfanekiso ukuze agcizelele iphuzu lokuthi kufanele sizimisele ...

Thola Intengo

Isexwayiso ngamaqola eThokoza | Isolezwe

Isexwayiso ngamaqola eThokoza. ... owesifazane kuthiwa uyalela indoda ukuthi imnike imali ukuze aqashe indlu abazochitha kuyo ubusuku bobabili kodwa akhale emuke ...

Thola Intengo

PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-01 …

Isolezwe ngeSonto - 2018-01-07 - ABANTU - “Abantu bemicimbi emikhulu basebeqalile ukungiqasha. Inkinga ngangingenayo ngisho ifoni, ngangibanikeza inombolo yocingo ...

Thola Intengo

(Security Council) UMkhandlu Wokuvikela - …

(Security Council) UMkhandlu Wokuvikela Kusukela ... Kuqduqdusela uMbhali-Jikelele aqashe abesifazane ukuthi abainele phambili ... ukuze bebambisane ...

Thola Intengo

Isexwayiso ngamaqola eThokoza | Isolezwe

UDLA lubi umkhuba wokuqolwa kwabesilisa izondodla zemali okuthiwa kwenziwa ngabesifazane abahlala ehostela iThokoza, eThekwini ...

Thola Intengo

Izigigaba - Ungayifundi ivaliwe Isiqephu 2 …

Zola "Ukuthi uyangicasula uvala ama ... UZola uhlezi kulelikamelo aqashe ... "Eish lomshini usuphinde wafa futhi engathi kuzofanele ngifonele uBoss ukuze azo ...

Thola Intengo

VernacNews publication 3rd ed by …

Title: VernacNews publication 3rd ed, Author: vernacnews, ... , ama-websites athandwa nguwe ... futhi nempela yakho ukuze bangayidayisa kwabanye abantu kuyiqiniso loku.

Thola Intengo