imishini yokugaya isulfure

IGenesis / Genesis 19 - Wordproject

IGenesis . Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24 Wanisa ke uYehova phezu kweSodom neGomora isulfure nomlilo ophuma kuYehova emazulwini; 25 wayibhukuqa loo …

Thola Intengo

Browse dictionary - SAWIS Home Page

'n stelsel van prestasie-evaluering, in die lewering van dienste of die kwaliteit van produkte aan verbruikers of klante.

Thola Intengo

UYOBHI 18, IZIBHALO EZINGCWELE …

UYOBHI 18, IZIBHALO EZINGCWELE (XHO75) Intetho yesibini kaBhiledadi Waphendula uBhiledadi wakwaShuwa, wathi, Kunini na nikuzingela …

Thola Intengo

Baqubuda - Xhosa - English Translation and …

Labanjwa ke irhamncwa; kunye nalo kwabanjwa umprofeti obuxoki, lowo wayenzayo imiqondiso emehlweni alo, wabalahlekisa ngayo abo balwamkelayo uphawu lwerhamncwa, nabo ...

Thola Intengo

Preparation et polymerisation du (+) sulfure …

Ces rultats sont explicables par luverture prentielle du cycle isulfure sur le 35~41~ No.32 carbone primaire qui nntroduit aucune racisation et donne une cha1ne form ...

Thola Intengo

Patent WO2005033190A1 - Thermosetting …

Thermosetting material based on antiplasticized polythiourethane, and ophthalmic lens comprising an antiplasticized thermosetting material ... one poly isulfure. ...

Thola Intengo

Browse dictionary - SAWIS

noodsaaklike makro-element. Dit word ook as swamdoder of vir gismetabolisme gebruik.

Thola Intengo

L 13/186 FR Jour nal officiel de l'Union européenne

tr isulfure de diallyle, du tr isulfure de diméthyle, du disulfure de dipropyle, de l'isothiocyanate d'allyle, du disulfure de diméthyle, du 2- méthylbenzène-1 ...

Thola Intengo

BE575398A - - Google Patents

Application number BE575398A Other languages French (fr) Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a ...

Thola Intengo

Patent EP1670852A1 - Thermosetting …

The invention relates to a thermosetting plastic material which is characterized in that it comprises a three-dimensional matrix containing sulphur atoms and at least ...

Thola Intengo